Donat.
Za zdravu budućnost.

Donat je prirodna mineralna voda koja klinički dokazano podstiče rad probave na prirodan način, brinući se tako za dobrobit cijelog tijela. Kao čuvari ove jedinstvene prirodne mineralne vode, obavezali smo se na odgovorno ponašanje. Vlastitim djelovanjem iskazujemo zahvalnost i osiguravamo da Donat bude dostupan i generacijama nakon nas.

Temelji održivog upravljanja

Godine 2021. usvojili smo dugoročne obaveze održivog razvoja u četiri ključne oblasti: ljudi, proizvodi, okoliš i upravljanje.

Ljudi

Učimo ljude zdravim navikama, brinemo o zaposlenicima i obučavamo zdravstvene djelatnike.

Podizanje svijesti o važnosti probave

Osvještavamo ljude o važnosti pravilne probave i učimo ih zdravim navikama.

Zdravstveni djelatnici

Upoznajemo zdravstvene djelatnike s novim naučnim otkrićima na području zdravlja probavnog sistema.

Poštovanje zaposlenika

Garantujemo 100% jednake mogućnosti, lični i profesionalni razvoj, poštujemo ljudska prava.

Naša postignuća

2023
2022
1

Od 2016. godine više od 235.000 ljudi u 6 različitih zemalja učestvovalo je u našim vođenim programima zdravlja.

2

Organizirali smo dva besplatna webinara za zdravstvene djelatnike, na kojima smo dijelili znanja o novim saznanjima u području zdrave probave.

3

Za naše saradnike otvorili smo online platformu Centar zdravlja, na kojoj mogu da pristupe različitim sadržajima i savjetima za brigu o probavi. Također smo organizovali 6 događaja uživo, na kojima smo im predstavili važnost uredne probave za dobrobit cijelog tijela.

1

Predstavili smo već četvrti vođeni program zdravlja Donat Vital čiji je cilj usvajanje zdravih životnih navika i očuvanje vitalnosti tijela, kao i poboljšanje zdravlja probavnog sistema.

2

Već smo pomogli 185.000 registrovanih korisnika naših vođenih programa zdravlja u 6 zemalja da usvoje zdrave stilove života.

3

Treću godinu zaredom organizovali smo stručni webinar za medicinsku javnost na kojem smo podijelili saznanja o novim otkrićima u oblasti zdravlja probavnog sistema.

Proizvodi

Pri razvoju proizvoda pazimo da oni budu u skladu s prirodom.

Ambalaža

Smanjujemo potrošnju materijala i koristimo materijale koji mogu da se recikliraju.

Razvoj

Razvijamo proizvode i usluge koji utječu na probavu i koji su prirodni.

Naša postignuća

2023
2022
1

Upotrebom 100% reciklirane plastike za našu flašu poklonili smo novi život čak 957 tona već upotrijebljenih flaša.

2

Primjenom 50% reciklirane plastike (maksimum što trenutna tehnologija dobavljača folije dopušta) za našu transportnu foliju također smo obnovili život 35 tona otpadne plastike.

3

Tokom 2022. i 2023. godine smanjili smo težinu čepa za impresivnih 22%. U 2023. godini čep smo učinili sastavnim dijelom flaše, čime dodatno olakšavamo pravilno recikliranje.

1

U 2022. godini cijeli smo portfelj zadržali u ambalaži od reciklirane plastike: flaše od 100% rPET-a i transportna ambalaža od 50% reciklirane plastike.

2

Korištenjem reciklirane plastike u našoj flaši dali smo novi život za čak 992 tone već korištenih flaša. Teško je zamisliti koliko je to, zar ne? To je težina oko 200 slonova.

3

Korištenjem 50% reciklirane plastike (maksimalno što današnja tehnologija dobavljača folije omogućuje) za našu transportnu foliju osigurali smo također novi život za 31.209 kilograma otpadne plastike. To je težina koju zajedno imaju desetak automobila.

4

Nastavljamo smanjivati ​​količinu materijala u pakovanju gdje je to moguće. U 2021. godini smanjili smo veličinu naljepnica na flašama od litre za 12%, a u 2022. težinu čepa za 12%.

Okoliš

O okolišu brinemo čuvajući izvor vode, smanjujući ugljični otisak, potrošnju vode i energije te sarađujući s lokalnom zajednicom.

Prirodni izvor

Čuvamo izvor vode i uzimamo samo onoliko Donata koliko ima prirodnog prirasta.

Ugljični otisak

Aktivno radimo na smanjenju količine našeg ugljičnog otiska.

Voda i energenti

Optimizujemo procese i smanjujemo potrošnju vode i energije u punionici.

Lokalna zajednica

Usko smo povezani s lokalnom zajednicom i učestvujemo u razvojnim projektima Rogaške Slatine.

Naša postignuća

2023
2022
1

Korištenjem 100% rPET-a umjesto virgin PET-a, proizvedeno je 1.894 tona manje CO2 emisija.

2

Na lokaciji punionice u Rogaškoj Slatini zaživjela je do sada najveća solarna elektrana Atlantic Grupe. Ta nova solarna elektrana nazivne instalirane snage 974 kWp proizvodit će 1,01 GWh godišnje, što je dovoljno za snabdijevanje oko 350 kućanstava ili manjeg naselja.

3

Na lokaciji u Rogaškoj Slatini nalaze se dvije punionice za električne automobile koje se pune solarnom energijom.

4

Nastavljamo brinuti za izvor Donata kako bi bio dostupan i budućim generacijama, zato smo ga crpili samo u ograničenoj količini.

1

I u 2022. godini smo vodili računa o tome da osiguramo da Donat bude dostupan generacijama nakon nas, pa smo ga crpili samo u ograničenoj količini.

2

Promjenom Donatove ambalaže s virgin PET na rPET proizveli smo 1.964,33 tone manje emisije CO2.

Upravljanje

Pri upravljanju robnom markom vodimo računa o transparentnosti, zdravom poslovanju i utjecaju na održivi razvoj.

Transparentnost

Naše upravljanje temelji se na potpunoj transparentnosti i poštovanju zakona.

Zdravo poslovanje

Čuvamo izvor vode i radimo samo na dodatnoj vrijednosti, a ne na povećanju količine.

Utjecaj

Utječemo na poboljšanje prakse i standarda održivog razvoja.

Naš izvještaj o održivosti

Kao robna marka sa 115-godišnjom tradicijom, Donat postavlja visoke standarde održivog razvoja. Više o našim ciljevima održivosti, rezultatima i dugoročnim obavezama možete da pročitate u našem izvještaju o održivosti.

Uključite se u vođene
programe zdravlja Donat

Prijavite se za besplatne programe, koji će vam pomoći
na putu do pravilne probave, zdravih navika i dobrobiti,
a time i do bolje kvalitete života.