Donat.
Za zdravu budućnost.

Donat je prirodna mineralna voda koja klinički dokazano podupire rad probave na prirodan način, brinući se tako za dobrobit cijelog tijela. Kao čuvari ove jedinstvene prirodne mineralne vode, obvezali smo se ponašati odgovorno. Vlastitim djelovanjem iskazujemo zahvalnost i osiguravamo da Donat bude dostupan i generacijama nakon nas.

Stupovi održivog gospodarenja

Godine 2021. usvojili smo dugoročne obveze održivog razvoja u području četiri ključna stupa: ljudi, proizvodi, okoliš i upravljanje.

Ljudi

Učimo ljude zdravim navikama, brinemo o zaposlenicima i obučavamo zdravstvene djelatnike.

Podizanje svijesti o važnosti probave

Osvještavamo ljude o važnosti pravilne probave i učimo ih zdravim navikama.

Zdravstveni djelatnici

Upoznajemo zdravstvene djelatnike s novim znanstvenim spoznajama na području zdravlja probavnog sustava.

Poštovanje zaposlenika

Jamčimo 100 % jednake mogućnosti, osobni i profesionalni razvoj, poštujemo ljudska prava.

Naša postignuća u području brige za ljude

2023
2022
1

Od 2016. godine više od 235.000 ljudi u 6 različitih zemalja sudjelovalo je u našim vođenim programima zdravlja.

2

Organizirali smo dva besplatna webinara za zdravstvene djelatnike, na kojima smo dijelili znanja o novim spoznajama u području zdrave probave.

3

Za naše suradnike otvorili smo online platformu Centar zdravlja, na kojoj mogu pristupiti različitim sadržajima i savjetima za brigu o probavi. Organizirali smo također 6 događaja uživo, na kojima smo im predstavili važnost uredne probave za dobrobit cijelog tijela.

1

Predstavili smo već četvrti vođeni program zdravlja Donat Vital čiji je cilj usvajanje zdravih životnih navika i očuvanje vitalnosti tijela te poboljšanje zdravlja probavnog sustava.

2

Već smo pomogli 185.000 registriranih korisnika naših vođenih programa zdravlja u 6 zemalja da usvoje zdrave stilove života.

3

Treću godinu zaredom organizirali smo stručni webinar za medicinsku javnost na kojem smo podijelili saznanja o novim spoznajama na području zdravlja probavnog sustava.

Proizvodi

Pri razvoju proizvoda pazimo da oni budu u skladu s prirodom.

Ambalaža

Smanjujemo potrošnju materijala i koristimo materijale koji se mogu reciklirati.

Razvoj

Razvijamo proizvode i usluge koji utječu na probavu i koji su prirodni.

Naša postignuća u području proizvoda

2023
2022
1

Upotrebom 100 % reciklirane plastike za našu bocu podarili smo novi život čak 957 tona već upotrijebljenih boca.

2

Primjenom 50 % reciklirane plastike (maksimum što trenutna tehnologija dobavljača folije dopušta) za našu transportnu foliju također smo obnovili život 35 tona otpadne plastike.

3

Tijekom 2022. i 2023. godine smanjili smo težinu čepa za impresivnih 22 %. U 2023. godini čep smo učinili sastavnim dijelom boce, čime dodatno olakšavamo pravilno recikliranje.

1

U 2022. godini cijeli smo portfelj zadržali u ambalaži od reciklirane plastike: boce od 100 % rPET-a i transportna ambalaža od 50 % reciklirane plastike.

2

Korištenjem reciklirane plastike u našoj boci dali smo novi život za čak 992 tone već korištenih boca. Teško je zamisliti koliko je to, zar ne? To je težina oko 200 slonova.

3

Korištenjem 50 % reciklirane plastike (maksimalno što trenutna tehnologija dobavljača folije omogućuje) za našu transportnu foliju dali smo također novi život za 31.209 kilograma otpadne plastike. To je težina koju zajedno imaju desetak automobila.

4

Nastavljamo smanjivati ​​količinu materijala u pakiranju gdje je to moguće. U 2021. godini smanjili smo veličinu naljepnica na bocama od litre za 12 %, a u 2022. težinu čepa za 12 %.

Okoliš

O okolišu brinemo čuvajući izvor vode, smanjujući ugljični otisak, potrošnju vode i energije te surađujući s lokalnom zajednicom.

Prirodni izvor

Čuvamo izvor vode i uzimamo samo onoliko Donata koliko ima prirodnog prirasta.

Ugljični otisak

Aktivno radimo na smanjenju količine našeg ugljičnog otiska.

Voda i energenti

Optimiziramo procese i smanjujemo potrošnju vode i energije u punionici.

Lokalna zajednica

Usko smo povezani s lokalnom zajednicom i sudjelujemo u razvojnim projektima Rogaške Slatine.

Naša postignuća u području brige o okolišu

2023
2022
1

Korištenjem 100 % rPET-a umjesto virgin PET-a, proizvedeno je 1.894 tona manje CO2 emisija.

2

Na lokaciji punionice u Rogaškoj Slatinizaživjela je do sada najveća solarna elektrana Atlantic Grupe. Ta nova solarna elektrana nazivne instalirane snage 974 kWp proizvodit će 1,01 GWh godišnje, što je dovoljno za opskrbu cca 350 kućanstava ili manjeg naselja.

3

Na lokaciji Na lokaciji u Rogaškoj Slatini se nalaze dvije punionice za električne automobile koje se pune solarnom energijom.

4

Nastavljamo brinuti za izvor Donata kako bi bio dostupan i budućim generacijama, stoga smo ga crpili samo u ograničenoj količini.

1

I u 2022. godini smo vodili brigu o tome da osiguramo da Donat bude dostupan generacijama nakon nas, pa smo ga crpili samo u ograničenoj količini.

2

Promjenom Donatove ambalaže s virgin PET na rPET proizveli smo 1.964,33 tone manje emisije CO2.

Upravljanje

Pri upravljanju robnom markom vodimo računa o transparentnosti, zdravom poslovanju i utjecaju na održivi razvoj.

Transparentnost

Naše upravljanje temelji se na potpunoj transparentnosti i poštivanju zakona.

Zdravo poslovanje

Čuvamo izvor vode i radimo samo na dodanoj vrijednosti, a ne na povećanju količine.

Utjecaj

Utječemo na poboljšanje prakse i standarda održivog razvoja.

Naše izvješće o održivosti

Kao robna marka sa 115-godišnjom tradicijom, Donat postavlja visoke standarde održivog razvoja. Više o našim ciljevima održivosti, rezultatima i dugoročnim obvezama možete pročitati u našem izvješću o održivosti.

Uključite se u vođene
programe zdravlja Donat

Prijavite se za besplatne programe, koji će vam pomoći
na putu do pravilne probave, zdravih navika i dobrobiti,
a time i do bolje kvalitete života.